Seminariet inleddes med att Henrik Landelius, Sverigechef för NCC Building, framförde det tunga beskedet att en av NCC:s medarbetare förolyckades i en fallolycka i Kalmar kvällen innan. Tydligare än så kunde inte allvaret i seminariet betonas och bland de över 4 000 evenemangen i Almedalen blev det tydligt att detta var ett av de viktigaste.

"Det finns ett områden där vi aldrig ska konkurrera med varandra och det är kring säkerhet."

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, som var en av talarna på seminariet, lyfte i sitt anförande fram vikten av att hela byggbranschen samarbetar för att skapa en nollvision för olyckor och hyllade initiativet Håll nollan. Från regeringens sida har man arbetat fram en ny arbetsmiljöstrategi med tre fokusområden, där just nollvisionen är en del. Hon lyfte också fram problematiken med många underleverantörsled och att säkerhetsaspekten tunnas ut ju längre ner i kedjan man kommer.

Gunnar Hagman, VD på Skanska Sverige och Henrik Landelius på NCC var helt överens med ministern i sina respektive inlägg och berättade om sitt personliga engagemang för säkerhetsfrågan och vikten av att dela både erfarenheter och arbetsmetoder.

Från beställarledet berättade Kerstin Gillbro, VD Jernhusen och Anna Lundman, chef för verksamhetsområde Underhåll Trafikverket, om vikten av att få med säkerheten i upphandlingarna och att på så sätt styra mot mer ekonomiskt effektiva och säkrare processer.

Dessutom lyftes också frågan om branschens attraktivitet fram, inte minst nu när behovet av kvalifierad arbetskraft är större än på många år. Då är säkerheten av avgörande betydelse.

För Håll nollan innebar deltagandet i Almedalen ett viktigt steg för att etablera initiativet i branschen och möjligheten till att skapa intresse för fler företag att ansluta sig till ett av de viktigaste utmaningar som vi i byggbranschen nu står inför.

Ulrika Dolietis
VD, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

Läs artikeln "Nollvision ska minska dödsolyckorna" i Elinstallatören

Publicerad
Senast uppdaterad