Kunskap som räddar liv! Det finns alltid ett "före" och "efter" en olycka har skett. Tyvärr kan vi inte vrida tillbaka tiden, men vi kan skaffa oss kunskap och lära oss förutse risker och vidta lämpliga åtgärder innan olyckan är ett faktum. Läs mer under rubrikerna nedan om de utbildningar vi erbjuder och ta del av sammanställningen kring de senaste rapporterna och statistiken vad gäller arbetsplatsolyckor.

Vill du vara en del av arbetet kring att göra våra byggen säkrare? > Bli medlem!