Kunskap som räddar liv! Det finns alltid ett "före" och "efter" en olycka har skett. Tyvärr kan vi inte vrida tillbaka tiden, men vi kan skaffa oss kunskap och lära oss förutse risker och vidta lämpliga åtgärder innan olyckan är ett faktum. Vi som är medlemmar i Håll Nollan delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Inte bara av lyckade exempel, utan också när det går fel. Hur kan vi göra bättre? Hur kan vi undvika att det som skedde aldrig sker igen?

Här hittar du exempel på vårt arbete, utbildningar, tips och råd samt kommunikationsmaterial som du kan använda i arbetet för att göra våra byggen säkrare. Vill du vara en del av arbetet? > Bli medlem!