Varje år skadas ca 6 000 personer i byggbranschen. Varje timme skadas någon så allvarligt att de behöver vara sjukskrivna en månad eller mer, får bestående men eller i värsta fall dör. En kollega rycks bort, en stol är tom i fikabordet, en älskad familjemedlem är borta.

Bakom olyckorna döljer sig en rad orsaker, bland annat bristande kunskap. Men genom att förutse risker och dela med oss av erfarenheter samt öka kunskapen hur vi jobbar säkert kan vi förändra. Självklart ska alla få komma hem friska och oskadda från arbetet. Bli medlem!