Håll Nollan grundades 2017 av 13 aktörer som på olika sätt är involverade i ett bygg- eller anläggningsprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar. Grundarnas förhoppning var att många fler organisationer skulle välja att ansluta sig till Håll Nollan och idag är vi omkring 100 medlemmar och vi vill bli fler!