INTRESSEANMÄLAN

VAD INNEBÄR DET ATT VARA MEDLEM?

Grundläggande är att alla medlemsorganisationer förbinder sig att samverka och hjälpa varandra genom att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Läs mer i vår färdplan. Olika organisationer har olika förutsättningar att vara delaktiga i vårt utvecklingsarbete för en olycksfri arbetsplats men alla är välkomna att delta.

VAD FÅR MIN ORGANISATION NÄR VI BLIR MEDLEMMAR?

Genom att vara medlem i Håll Nollan så bidrar organisationen till att arbetsmiljöarbetet i branschen successivt blir allt bättre. Detta eftersom allt som Håll Nollan tar fram finns tillgängligt på vår hemsida (Arbetsmiljöstandarder & -guider, mallar & checklistor, utbildningar, filmer och mycket mer).

Våra medlemmar har även tillgång till ett unikt nätverk med många aktörer i branschen, se alla våra medlemsorganisationer här.

Våra aktörer i byggprojektprocessen får, genom våra arbetsmiljöstandarder och -guider, bra förutsättningar för att arbeta mer enhetligt, vilket underlättar i en bransch där aktörerna arbetar för varandra.

Som medlemsorganisation får ni också:

  • Kostnadsfria seminarier & nätverksträffar
  • Tillgång till metoder och arbetssätt som förebygger olyckor
  • Utbildningar
  • Aktiv dialog med Arbetsmiljöverket
  • Använda Håll Nollans logotyp för att visa att ni tar säkerhet på allvar

VAD FÖRVÄNTAS AV MIN ORGANISATION SOM MEDLEM?

Som medlem i Håll Nollan förväntas organisationerna stötta varandra och dela kunskap, men även tillsätta de resurser som behövs för det fortsatta utvecklingsarbetet. Större organisationer förväntas över tid delta i arbetsgrupper eller motsvarande vid något tillfälle varje månad. Du kan läsa mer om vilka som deltar i pågående utvecklingsarbeten här.

Representanter för våra medlemmar förväntas också delta i Håll Nollans aktiviteter, föreläsningar och seminarier samt sprida information om Håll Nollan i den egna organisationen. De aktörer som arbetar i projektprocessen förväntas även:

  • Arbeta med att minska olyckorna i branschen utifrån sin egen roll
  • Arbeta med att implementera Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och -guider
  • Efter förmåga delta i Håll Nollans utvecklingsarbete

VAD KOSTAR DET?

Medlemsavgiften styrs av fastighetsvärde för byggherrar och för övriga styrs den av omsättningen. I tabellen nedan ser du nivåer på medlemsavgifter.

*Har företaget verksamhet i andra länder är det omsättningen/fastighetsvärdet i Sverige som avgiften baseras på.


BLI MEDLEM

> Se samtliga Håll Nollans medlemmar


Medlemsintyg

De organisationer som önskar intyg på att de är medlemmar i Samverkan för noll olyckor i byggbranschen kan beställa ett medlemsintyg genom att skicka ett mail till kansli@hallnollan.se.

Publicerad
Senast uppdaterad