• Vägen som arbetsplats
  Arbetsgruppen består av respresentanter från: NCC, PEAB, Ramudden, Skanska, Veidekke
 • Säkerhetskultur
  Arbetsgruppen består av respresentanter från: RO-gruppen, Svensk Betong + 3 nya på ingång
 • Arbetsmiljöguide Bas-U
  Arbetsgruppen består av respresentanter från: Byggföretagen, NCC, PEAB, Skanska, Svensk Vindenergi
 • Arbetsmiljöguide morgonmöten samt YA:s egen riskgenomgång
  Arbetsgruppen består av respresentanter från: NCC, Skanska, Wästbygg
 • Roller och ansvar, inklusive önskvärda beteenden
  Arbetsgruppen består av respresentanter från: Styrgruppen

Under Q4 2023 kommer arbete med att utveckla redan existerande material att påbörjar inom nedan områden:

 • Lyftoperationer
  Arbetsgruppen består av respresentanter från: NCC, PEAB, Skanska, Strängbetong
 • Lossning
  Arbetsgruppen består av respresentanter från: RO-gruppen, Skanska, Strängbetong

Parallellt med pågående utvecklingsarbeten hanteras även redan befintligt material samt utveckling av t.ex. hemsida, kommunikationskanalen och sociala medier.


För med information om respektive projekt, vänligen kontakta oss på kansli@hallnollan.se.

Publicerad
Senast uppdaterad