Håll Nollans säkerhetspush genomförs årligen av våra medlemmar tisdag vecka 38. Säkerhetspushen är en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch.

Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar team som har gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen i Sverige – att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. Samtliga företag och team som har sin verksamhet i byggprocessen som byggherrar, projekteringsledare, projektörer, entreprenörer, inköpare etc. får nomineras. De behöver inte vara medlem i Håll Nollan.