Håll Nollan är en medlemsförening där organisationer från hela kedjan i bygg- och anläggningsprojekt samverkar för att minska antalet olyckor i branschen. Att vara medlem i Håll Nollan innebär också att dela vår vision om att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag.

Alla medlemmar ansluter sig till att stödja varandra att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet genom att på ett öppet och transparent sätt dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. När en organisation blir medlem i Håll Nollan ansluter den sig även till att arbeta enligt Håll Nollans färdplan. I färdplanen beskrivs Håll Nollans arbete och fokusområden och till den finns Aktivitets- och verksamhetsplaner som mer konkret beskriver vad Håll Nollan arbetar med under kommande år.

Håll Nollan grundades 2017 av 13 aktörer i branschen. Det dagliga arbetet drivs idag av Håll Nollans kansli med vd Ulrika Dolietis och föreningens styrelse i spetsen. Mer om styrelsen, stadgar och grundarna kan du läsa på sidan Organisation.


> Kontaktinformation Håll Nollans kansli
> Se alla våra medlemmar här