Ladda ner Håll Nollans verksamhetsplan för 2023-2024.

Här kan du se de utvecklingsarbeten som pågår just nu


Aktivitetsplan med bilaga

Färdplanens effektmål och åtgärder beskriver ”Hur ser det ut när vi har lyckats” och ”vad ska vi göra för att nå dit". För att konkretisera och kunna prioritera åtgärder samt föra en dialog med Håll Nollans medlemmar, har en Aktivitetsplan för Håll Nollans fokusområden tagits fram. För respektive fokusområde finns en kortare inledning samt en beskrivning av ett antal aktiviteter inom området.

Till aktivitetsplanen finns en bilaga, Aktiviteter över tid, som beskriver ”när” i tid, under perioden fram till 2030, dessa aktiviteter är tänkta att genomföras. En årlig översyn av denna tidplan genomförs inför genomförandet av den årliga verksamhetsplanen.


Vill du veta vilka aktiviteter Håll Nollan genomfört sen starten?

Här hittar du information och dokumentation från de aktiviteter som Håll Nollan genomfört. > Tidigare aktiviteter

Publicerad
Senast uppdaterad