I branschen inträffar olyckor som är så allvarliga att personer avlider. Dödsfall orsakade av olyckor är oftast kopplade till fall, påkörning, klämning eller av att något rasar eller välter.

Den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor är fall, eller att personen ramlar, och därefter kommer olyckor med verktyg och maskiner och skärskador av olika slag. Över en tredjedel av de allvarliga olyckorna leder till medicinsk invaliditet. Unga i åldrarna 16-25 år skadar sig oftare på maskiner och verktyg medan äldre, i åldrarna 56-64 år, oftare skadas av fallolyckor.

2019 inträffade totalt cirka 1 700 allvarliga olyckor i bygg- och anläggningsbranschen, 660 av de som drabbades var medarbetare hos entreprenörer som är medlemmar i Håll Nollan.

Byggbranschen - Sveriges farligaste bransch?

Intervju med Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring och Ulrika Dolietis, Håll Nollans vd. > Läs intervjun här


Läs rapporterna

Här kan du läsa de senaste rapporterna och statistik gällande arbetsplatsolyckor i byggbranschen:

Branschspecifika siffror sammanställda av AFA försäkring, tas inte fram årligen

Förklaring - Varför skiljer sig siffrorna åt?

Statistiken ovan beskriver den statistik som finns tillgänglig idag och vad du hittar denna. I nedan dokument kan du läsa mer om siffrorna och en förklaring till varför siffrorna skiljer sig åt.

Publicerad
Senast uppdaterad