En kollega rycks bort, en stol står tom vid fikabordet, en älskad familje-medlem är borta. Varje år skadas cirka 7 000 personer i byggbranschen, varav 2000 allvarligt. Det betyder att fem personer dagligen behöver vara sjukskrivna minst en månad, får bestående men eller i värsta fall dör.

Det är 3 gånger högre risk att råka ut för en allvarlig skada på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. De vanligaste olyckorna är fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det här visar AFA Försäkrings rapport om arbetsskador i byggbranschen.

”Arbetsmiljön i byggbranschen skiljer sig från övriga branscher, främst på grund av att den ofta är tillfällig eftersom en byggarbetsplats hela tiden förändras. Man arbetar många gånger i projekt med flera olika entreprenörer och team”, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring

Nya maskiner kräver ökad riskmedvetenhet. Antalet anmälda arbetsskador ökar främst bland betong- och anläggningsarbetare, därefter bland snickare och elektriker. Det kan bero på att sysselsättningen har ökat men också att fler anmäler, enligt AFA. "En trend är att vi kan se att antalet bullerskador har minskat, medan vibrationsskador och skador med nya typer av maskiner har ökat. Ett exempel var när motorkapen och spikpistolen introducerades. Det märktes direkt i olycksstatistiken", förklarar Mats. Han reflekterar vidare över att vi har lärt oss att vi använder hjälm och hörselskydd, men när det gäller nya tekniska lösningar behöver vi vara extra riskmedvetna.

Unga skadar sig oftare på maskiner. I AFAs senaste rapport kan man även se att unga, mellan 16-25 år, har en högre andel skador för maskiner och handverktygmedan de äldre har en större andel när det fallolyckor. En grundligare introduktion ute på arbetsplatsen är en åtgärd som skulle kunna minska olyckorna, enligt AFA och Mats.

Högst risk för snickare. När det gäller samtliga arbetsolycksfall i byggbranschen ligger snickare högst, med fall per 1 000 anställda. Lägst ligger elektriker med 18,2 fall. Hur kommer det sig? Är det byggbranschen eller yrkesrollen som är farlig?

Mats Åhlgrens rapport belyser tre olika delar; Stora maskiner, handhållna maskiner och knivar. "Snickaren hanterar alla tre delar och är på det sättet utsatt för högre risk", säger Mats.

Därmed inte sagt att inte alla behöver hjälpas åt för att jobba för en säkrare bransch. "Det handlar om attityder och inställning – och teamkänsla. Att ha en tydlig gemensam målbild. Arbetar du på ett bygge är du kanske van vid att arbeta självständigt i din roll. Samtidigt är alla olika yrkesgrupper är beroende av varandra. Elektrikern behöver förstå och bry sig om snickarens situation och tvärtom. Samarbetet och säkerhetstänket mellan olika yrkesroller är viktigt. reflekterar han.

Ulrika Dolietis är VD för Håll Nollan fortsätter: "Det är oacceptabelt att så många som fem personer om dagen skadar sig allvarligt på sin arbetsplats. En av nycklarna är att gå samman och dela med oss av våra erfarenheter och effektiva metoder. Genom att samarbeta i branschen kan vi gemensamt vända siffrorna".

Byggbranschen – inte som andra branscher. Byggbranschen är speciell jämfört med andra branscher. Ingen dag är den andra lik. Nya team. Nya medarbetare. Det är skillnad om man jämför med ett kontorsjobb där man möter samma personer varje dag och alla vet vad de ska göra. Eftersom en byggarbetsplats så föränderligt finns en ökad risk och därmed också höga krav på säkerhet.

Man ska inte vara rädd för att lära av andra branscher – Se till exempel hur brandmän jobbar med debreifing, risktänkande och teamkänsla. De är väl medvetna om att de arbetar i en farlig bransch, de vet vad som kan hända om det går snett och därför hjälper man varandra och riskmedvetandet är högre, menar Ulrika.

"Att bry sig om varandra på sin arbetsplats ska vara en självklarhet".

Det gäller att se helheten. Ledningens engagemang i att bygga en säkerhetskultur där ett riskfyllt arbetssätt är oacceptabelt är grundläggande för att skapa en långsiktig förändring. Att bry sig om varandra på sin arbetsplats ska vara en självklarhet, avslutar Ulrika.

Olyckor i siffror

 • Anmälda arbetsplatsolyckor i byggbranschen (2016): 7 034 st
 • Allvarliga olyckor, sjukskrivning en månad eller medicinsk invaliditet (2016) 2 027 st
 • Snickare ligger högst i olycksfallsstatistiken med 38,7 fall per 1000 anställda
 • Elektriker har lägst olycksfall i byggbranschen med 18,2 fall per 1000 anställda
 • Yngre personer mellan 16-25 år skadar sig oftare på maskiner och handverktyg
 • Äldre personer drabbas oftare av fallolyckor

Några förslag på förebyggande åtgärder som nämns i AFAs rapport:

 • Arbeta med ökad säkerhetskunskap
 • Gör regelbundna säkerhetsgenomgångar för nyanställda och lärlingar
 • Kontrollera maskiner och skyddsutrustning
 • Använd rätt verktyg
 • Rapportera tillbud
 • Säg ifrån när man upptäcker risker för sig själv och andra.

Läs mer i AFAs senaste rapport:

Publicerad
Senast uppdaterad