En viktig del i Håll Nollans arbete är att samla och sprida kunskap mellan våra medlemsorganisationer. Ett av våra fokusområden som finns beskrivna i färdplanen kallas "Kunskap och kompetens" och beskriver, bland annat, hur vi ska arbeta för att sprida kunskap. En del i att sprida kunskap är att utbilda. Hittills har Håll Nollan varit med och tagit fram utbildningar inom säkerhetsledarskap och en utbildning för byggherrar. Mer information om dessa hittar du under rubriken "Håll Nollans utbildningar".

En annan viktig del är att samla och sprida information som vi alla kan ha nytta av att få ta del av. Därför har vi även samlat externa länkar som vi tror att våra medlemmar har glädje av i sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Kalendern

I vår kalender kan du se vad som är på gång i Håll Nollan. Här hittar du kurser och kommande event. Vi arrangerar bland annat kurser, webbinarier, seminarier och nätverksträffar. Du hittar alla våra aktuella datum i kalendern.