En viktig del i Håll Nollans arbete är att samla och sprida kunskap mellan våra medlemsorganisationer. Ett av våra fokusområden som finns beskrivna i färdplanen kallas "Kunskap och kompetens" och beskriver, bland annat, hur vi ska arbeta för att sprida kunskap.

Det finns både information, statistik, litteratur, utbildningar och mycket annat inom branschen som vi alla kan ha nytta av att få ta del av. Här har vi samlat sådant som vi tror att våra medlemmar har glädje av i sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.