På den här sidan hittar du blandade länkar till material som vi tror kan passa våra medlemmar. Vissa länkar går till sådant material som Håll Nollan är avsändare till medan andra länkar går till externa parter.

Den här sidan uppdateras allteftersom det kommer nytt material som är intressant för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.


Byggherre


Entreprenör

Verktyg och hjälpmedel för dig som arbetar i produktion


Bas-P och Bas-U


Litteratur för inspiration

Ta del av böcker och skrifter kring ämnet säkerhetsarbete.


Litteratur från Göteborgs universitet

Ta del av två olika publikationer från Göteborgs universitet, där samtliga författare tillhör forskargruppen "Risk och säkerhet i arbetet", Enheten för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin.

Att bygga säkerhet

Ladda ner boken "Att bygga säkerhet".

Säkra bygget

Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras.
Ladda ner "Säkra bygget".


Beteendebaserad säkerhet

- Handbok för byggbranschen

Vill du lära dig hur man bygger en säkerhetskultur? Genom att förstärka säkra beteende i arbetet kan vi skapa rätt förutsättningar som leder till en olycksfri arbetsplats. Lär dig mer om metoder och praktiska exempel om hur du kan förstärka säkra arbetssätt.

Författare är Erik Matton och Fredrik Rosengren.
Beställ via Svensk byggtjänst


Schakta säkert

Vill du har mer information om hur man utför schaktningsarbete på ett säkert sätt?
Beställ boken "
Schakta säkert" från Svensk Byggtjänst här.


Lyft

Vill du veta mer om hur du gör säkra lyft?
Ladda ner broschyren "
Koppla rätt och lyft säkert" här.


Arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

I skriften ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal”, som tagits fram av Installatörsföretagen, beskrivs de mått och förutsättningar som krävs för att samtliga installationsdiscipliner ska kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. Till skriften finns även tillhörande checklista. Ladda ned skrift och checklista här.