Utbildning i säkerhetskultur och säkerhetsledarskap

Är du ledare och ansvarar för att skapa förutsättningar för de som arbetar i bygg- och anläggningsprojekt och vill utveckla säkerhetskulturen i din organisation och i branschen? På Håll Nollans initiativ har Behaviour Design Group och MTO Säkerhet tagit fram utbildningar inom säkerhetskultur och säkerhetsledarskap som särskilt riktar sig till dig som är chef på högre nivå inom bygg- och anläggningsbranschen.

Före bygga - byggherrens roll för en säker arbetsmiljö

Utbildningen är framtagen av Håll Nollan i samarbete med Byggherrarna och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.