Utbildningarna riktar sig till höga chefer och ledare* inom bygg- och anläggningsbranschen och syftet med dem är att deltagarna ska få kunskap, verktyg och inspiration för att utveckla säkerhetskulturen och göra skillnad utifrån sin roll. Målet med utbildningarna är att deltagarna efter genomförd utbildning har insikt i, och är inspirerade till, att påverka säkerhetskulturen i sin organisation samt har förståelse kring vad säkerhetskultur är, varför en god säkerhetskultur är viktig och har med sig verktyg som hjälper en att stärka säkerhetskulturen.

Nedan finns korta beskrivningar av båda utbildningarna, för utförlig beskrivning gå till respektive företags hemsida.


MTO säkerhet - Ledarens betydelse för säkerhetskulturen

Med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv som beaktar hur människor, teknik och organisation (MTO) samspelar får du under utbildningen insikt i vad ledarens och organisationens roll innebär för verksamhetens säkerhetskultur, arbetsmiljö och effektivitet.

Utbildningen går igenom hur människor fungerar, våra förutsättningar och vilka verktyg och förmågor som är viktiga för att utveckla ditt säkerhetsledarskap. Den lyfter även säkerhetsledarskapets grunder, säkerhetskultur och metoder för att leda och förändra. Som deltagare får du både reflektera och praktisera dina ledarskapsförmågor med coachande feedback från kursledarna.

Under utbildningen varvas teori med praktiska moment och är baserad på våra samlade tvärvetenskapliga kompetenser, aktuell forskning och erfarenhet från uppdrag i säkerhetskritiska branscher.

Läs mer på MTOs hemsida


Behaviour Design Group - Beteendebaserat ledarskap med fokus på säkerhet

I denna utbildning kommer du att få lära dig mer om hur man som ledare kan använda kunskapen kring mänskligt beteende när man arbetar med säkerhet och hur man kan se på och arbeta med att stärka säkerhetskultur ur ett beteendeanalytiskt perspektiv.

Utbildningen förser deltagarna med vetenskapligt baserade ledarfärdigheter enligt Beteendebaserad säkerhet/Organizational Behaviour Management (OBM), som långsiktigt leder verksamheten mot en starkare säkerhetskultur. Utbildningen går igenom hur man på ett strukturerat och effektivt sätt kan arbeta med att identifiera, beskriva och påverka de beteenden som organisationen behöver öka i frekvens för att skapa en starkare säkerhetskultur, oavsett i vilket led i organisationen man befinner sig.

Utbildningen varvar teoripass kring inlärningspsykologi och vetenskapen kring mänskligt beteende med praktiska övningar där du som deltagare får möjlighet att öva på ledarfärdigheter som är viktiga vid förändringsarbete. Utbildningen vilar på aktuell forskning som gjorts i samarbete mellan, BDG, Göteborgs universitet och Chalmers.​

Läs mer på BDGs hemsida


*Med höga chefer och ledare menas de ovanför projektorganisationen som har mandat att förbättra förutsättningar för de som arbetar i bygg- och anläggningsprojekt, från chefer för platschefer/projektchefer och upp till vd.

Publicerad
Senast uppdaterad