Om Håll Nollans arbetsmiljöpris

Priset uppmärksammar team som gör skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen – att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag.

Priset vänder sig till ett team som genom sitt engagemang, samverkan och driv främjat säkerheten inom byggbranschen. Teamet kan arbeta i produktionen, i skedena som föregår produktionen eller en kombination av dessa. Med team menar vi den grupp som initierat, drivit och skapat förutsättning för att kunna driva igenom förbättringen.

Samtliga företag och team som har sin verksamhet i byggprocessen som byggherrar, projekteringsledare, projektörer, entreprenörer, inköpare etc. får nomineras. De behöver inte vara medlem i Håll Nollan.

VILKA FÅR NOMINERAS?
Samtliga företag och team som har sin verksamhet i byggprocessen som byggherrar, projekteringsledare, projektörer, entreprenörer, inköpare etc. får nomineras. Man behöver inte vara medlem i Håll Nollan. De företag som har verksamhet i flera länder får endast nominera från sin svenska verksamhet.

VAD RÄKNAS SOM ETT TEAM?
Priset vänder sig till ett team som genom sitt engagemang, samverkan och driv främjat säkerheten inom byggbranschen. Teamet kan arbeta i produktionen, i skedena som föregår produktionen eller en kombination av dessa. Med team menar vi den grupp som initierat, drivit och skapat förutsättning för att kunna driva igenom förbättringen.

Nedan beskrivs några exempel på team:

  • En projektorganisation eller en del av ett projektteam
  • Ett projekteringsteam eller inköpsteam
  • Ett team från olika företag i byggprocessen
  • En enhet, exempelvis en mindre avdelning

SPRID GÄRNA INFO OM ARBETSMILJÖPRISET
Alla som vill får göra reklam för Håll Nollans arbetsmiljöpris. Internt i den egna organisationen eller i externa kanaler. Presentationen nedan finns till för att underlätta att informera.

Läs mer om priset och processen