Att vara en del i arbetet för att ingen ska skadas på våra byggarbetsplatser är något att vara stolt över. Visa dina medarbetare, kunder och samarbetspartners att ditt företag är medlem.

Här hittar du kommunikationsmaterial. Har du frågor gällande kommunikationsmaterial och guidelines kontakta kansli@hallnollan.se.

Materialet är endast för Håll Nollans medlemmar. Material som ska tryckas skall godkännas av Håll Nollan.

Affischer

Håll Nollan affischer

Håll Nollans logga

Publicerad
Senast uppdaterad