INNEHÅLL

Klicka på respektive rubrik, för att komma till rätt avsnitt.

 • BYGGHERRE
  Gemensamma arbetssätt byggherrar
  Arbetsmiljöindikationer
  Formkonstruktioner
  Lossning
  Projektering
 • BAS-P
  Guide Bas-P
  Projektering
 • ENTREPRENÖR
  Säkerhetsintroduktion
  Projektering
  Arbetsmiljöindikationer
  Riskbedömning
  Daglig genomgång
  Egen säkerhetsgenomgång
  Personlig skyddsutrustning
  Arbeten specifika områden:
  Arbete på höjd / Schakt / Lyft / Formkonstruktioner / Lossning

BYGGHERRE

Gemensamma arbetssätt för byggherrar

Omfattar planering, kravställning, uppföljning samt erfarenhetsåterföring med exempel på verktyg för riskhantering såsom arbetsmiljöplan, projekttidplan och arbetsplatsdispositionsplan.

Arbetsmiljöindikatorer

Definitioner med exempel på händelser och observationer samt förslag på arbetsmiljöindikatorer med mall och beräkningsexempel.

Formkonstruktioner

Vägledning för att förebygga skador i samband med uppförande, brukande eller demontering av en formställning och form. Innehåller även termer och definitioner samt exemplifierande bilder, riskmatris och referenser till gällande regelverk.

Lossning

Innehåller stöd och vägledning så att inte någon ska skadas vid lossning av leveranser på våra byggarbetsplatser. Går igenom roller, arbetsuppgifter och ytor på byggarbetsplatsen relaterade till lossning av gods.

Externa exempel på lossningsinstruktioner från leverantörer:

Projektering

Stöd och vägledning i arbetet för en säker planering och projektering. Genom att redan i tidiga skeden arbeta för att motverka olyckor och skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö under kommande bygg- och bruksskede.

Övrigt externt material

Här har vi samlat länkar, filmer och annat användbart externt kunskapsmaterial som du kan ha nytta av i din roll.

> Externt kunskapsmaterial


BAS-P

Innehåller bland annat verktyg och råd stöd i att driva arbetsmiljöarbetet strukturerat genom hela uppdraget för BAS-P, verktyg.

Projektering

Stöd och vägledning i arbetet för en säker planering och projektering. Genom att redan i tidiga skeden arbeta för att motverka olyckor och skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö under kommande bygg- och bruksskede.

Övrigt externt material

Här har vi samlat länkar, filmer och annat användbart externt kunskapsmaterial som du kan ha nytta av i din roll.

> Externt kunskapsmaterial


ENTREPRENÖR

Säkerhetsintroduktion

Håll Nollans medlemmar åtar sig att introducera medarbetare och besökare till den befintliga säkerhetskulturen, arbetsplatsens risker/krav och nödlägesrutiner.

Projektering

Stöd och vägledning i arbetet för en säker planering och projektering. Genom att redan i tidiga skeden arbeta för att motverka olyckor och skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö under kommande bygg- och bruksskede.

Arbetsmiljöindikatorer

Definitioner med exempel på händelser och observationer samt förslag på arbetsmiljöindikatorer med mall och beräkningsexempel.

Riskbedömning

Riskhantering handlar om att inventera faror, bedöma risker, planera åtgärder, genomföra dessa samt följa upp, i syfte att förebygga olyckor och sjukdomar. Innehåller krav, metod för arbetsberedning samt vägledande exempel och mall.

*Notera att mallen för riskbedömning i arbetsberedning måste vara nedladdad och arbetas i lokalt för att macros i Excel ska fungera korrekt!

Produktionsledningens daglig genomgång

En guide framtagen för den som ska planera och genomföra daglig genomgång. En daglig genomgång är ett kort möte med tydlig struktur som hålls varje dag för att informera om viktiga aktiviteter, risker och erfarenheter från gårdagen.

Egen säkerhetsgenomgång

Den här guiden är framtagen för dig som i din roll som platschef eller arbetsledare ska introducera och instruera personal i att genomföra den egna säkerhetsgenomgången.

Personlig skyddsutrustning

Krav på användande av personlig skyddsutrustning samt guider för skyddshjälm, skyddsskor, varselkläder, ögonskydd, hörselskydd, andningsskydd, skyddshandskar samt sammanfattande affisch.

Arbeten specifika områden

Stöd för planering och genomförande av respektive riskområde.

Arbete på höjd

Standard med planering och kompetenskrav. Med arbetsmiljöguide för stegar och bockar, skyddstäckning av hål och öppningar, arbete med personlig fallutrustning.

Schakt

Standard och guide med vägledning för planering och genomförande av säkra schaktningsarbeten.

Lyft

Omfattar lyftoperationer med maskindriven lyftanordning (inklusive bygghissar) med konkret vägledning i guide vad gäller säkra lyftoperationer för att på så sätt motverka risker som kan finnas relaterade till lyft.

Arbetsmiljöstandarden och -guiden för lyft kommer att kompletteras med bilagor senast v.20 2024.

Formkonstruktioner

Vägledning för att förebygga skador i samband med uppförande, brukande eller demontering av en formställning och form. Innehåller även termer och definitioner samt exemplifierande bilder, riskmatris och referenser till gällande regelverk.

Lossning

Innehåller stöd och vägledning så att inte någon ska skadas vid lossning av leveranser på våra byggarbetsplatser. Går igenom roller, arbetsuppgifter och ytor på byggarbetsplatsen relaterade till lossning av gods.

Tips på bra externt kunskapsmaterial kring lossning:

Övrigt externt material

Här har vi samlat länkar, filmer och annat användbart externt kunskapsmaterial som du kan ha nytta av i din roll.

> Externt kunskapsmaterial


Publicerad
Senast uppdaterad