INNEHÅLL

Klicka på respektive rubrik, för att komma till rätt avsnitt.

 • BYGGHERRE
  Gemensamma arbetssätt byggherrar
  Arbetsmiljöindikationer
  Projektering
  Formkonstruktioner
  Lossning
 • ENTREPRENÖR
  Säkerhetsintroduktion
  Riskbedömning
  Projektering
  Arbetsmiljöindikationer
  Personlig skyddsutrustning
  Arbeten specifika områden:
  Formkonstruktioner / Lossning / Arbete på höjd / Schakt / Lyft
 • BAS-P
  Guide Bas-P
  Projektering

BYGGHERRE

Gemensamma arbetssätt för byggherrar

Arbetsmiljöindikatorer

Definitioner med exempel på händelser och observationer samt förslag på arbetsmiljöindikatorer:

Formkonstruktioner

Lossning

Externa exempel på lossningsinstruktioner från leverantörer:

Projektering

Övrigt externt material

Här har vi samlat länkar, filmer och annat användbart externt kunskapsmaterial som du kan ha nytta av i din roll.

> Externt kunskapsmaterial


ENTREPRENÖR

Säkerhetsintroduktion

Introducera medarbetare och besökare till den befintliga säkerhetskulturen, arbetsplatsens risker/krav och nödlägesrutiner:

Projektering

Arbetsmiljöindikatorer

Definitioner med exempel på händelser och observationer samt förslag på arbetsmiljöindikatorer:

Riskbedömning

Personlig skyddsutrustning

Arbeten specifika områden

Arbete på höjd

Schakt

Lyft

Formkonstruktioner

Lossning

Ytterligare tips på bra kunskapsmaterial kring lossning:

Övrigt externt material

Här har vi samlat länkar, filmer och annat användbart externt kunskapsmaterial som du kan ha nytta av i din roll.

> Externt kunskapsmaterial


BAS-P

Projektering

Övrigt externt material

Här har vi samlat länkar, filmer och annat användbart externt kunskapsmaterial som du kan ha nytta av i din roll.

> Externt kunskapsmaterial


Publicerad
Senast uppdaterad