Bakgrund

Arbetsmiljörisker behöver hanteras av samtliga i byggprocessen, från byggherren och ända ut till de som arbetar med riskerna i vardagen. Ju fler hål (risker) var och en identifierar och ser till att täppa till (åtgärder för att hantera riskerna) desto större chans att vi får den skadefria arbetsplats vi vill ha.

Syftet med att visualisera riskhanteringen är att alla:

  • ska förstå på vilket sätt ens egen riskhantering bidrar till projektets totala riskhantering.
  • kan se hur de andra aktörerna bidrar till projektets totala riskhantering
  • får förståelse för hur och när man kan samverka med andra aktörer kring riskhanteringen

Innehåll

Materialet består av två presentationer, en för utförandeentreprenad och en för totalentreprenad. De innehåller viktiga steg och aktiviteter där risker och dess förebyggande åtgärder identifieras, dokumenteras, kommuniceras och följs upp. Många delar i riskhanteringen är lika mellan olika företag och vissa kan skilja. Vi har valt att beskriva steg som är viktiga även om de ännu inte är branschpraxis.

I presentationen beskrivs vilka steg och aktiviteter som är viktiga men inte hur de utförs. Däremot kan du se att det för vissa steg finns stödmaterial att hämta såväl hos oss på Håll Nollan som hos föreningen Byggherrarna

Hur är presentationerna tänkta att användas

Presentationerna ska ses som ett underlag för att skapa förståelse på egen hand. De kan även användas i utbildningssammanhang eller för att föra en dialog kring riskhanteringen, t.ex. när projektorganisationen ska planera hur projektets systematiska arbetsmiljöarbete ska bedrivas.

Målgrupper

Då detta inte är en arbetsmiljöguide som ger vägledning och stödmaterial så vänder den sig främst till:

  • Personer som utvecklar eller stöttar i att använda företagets verksamhetssystem (Arbetsmiljöingenjörer, KMA-samordnare, verksamhetsutvecklare)
  • Personer som ska leda ett projekt (projektledare, projektchef etc)

Instruktion innan användning

Öppna presentationen och följ instruktionen på första bilden.

Nedan är att kort beskrivning av ikonernas olika funktioner:

Publicerad
Senast uppdaterad