Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via teams
Kostnad:
Kostnadsfritt för Håll Nollans medlemmar

Att använda personligt fallskydd är i sig en stor risk, vi behöver bli bättre på både planering och användning, vilket i sig kräver ökad kompetens. Syftet med detta webbinarium är att bidra till ökad kunskape och förståelse för de brister som finns när det kommer till personligt fallskydd. I webbinariet delas även erfarenheten från andra samt information om arbete som pågår för att komma tillrätta med bristerna.

Webbinariets agenda, i korthet

  • Johan Svensson från Nordic Safety Association håller ett faktapass om personligt fallskydd (tex olika fallskyddssystem, komponenter)
  • Johannes Rönnskär på JM delar med dig av hur de löst fallskyddsanvändningen vid montage av plattbärlag
  • Denisa Samuelsson och Caroline Svantesson från Arbetsmiljöverket berättar om hur det står till med användningen av personligt fallskydd
  • Peter Skogert från JM berättar vad som pågår i branschen för att höja kompetensen

Föreläsare

Johannes Rönnskär, arbetsmiljöchef JM Sverige
Johannes kommer att berätta om JMs nya arbetssätt vad gäller personligt fallskydd vid montage av plattbärlag, samt dela med sig av erfarenheter från planering, utformning, lansering och uppföljning av förändringsarbetet med den nya metoden i samband med utförande av montagen.

Denisa Samuelsson och Caroline Svantesson, Arbetsmiljöverket
Denisa och Caroline arbetar som projektledare respektive projektmedlem för projektet Ett tryggt arbetsliv Arbetsplatsens utformning. De kommer att berätta om resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner i tillsynsaktiviteten ”Användning av personlig fallskyddsutrustning”. Resultatet av tillsynen sträckte sig från mars 2022 t.o.m dec 2023.

Peter Skogert, kompetensutvecklare JM Sverige
Peter delar med sig av vad som är på gång i branschen för att höra kompetensen kring personligt fallskydd.

Johan Svensson, Nordic Safety Association
Johan håller ett faktapass om fallskyddssutrustning och olika sorters utrustning.

För vem?

Seminariet riktar sig till Håll Nollans medlemmar. Framför allt till de som i sin verksamhet använder personlig fallskyddsutrustning, samt till er som bidrar till förutsättningarna för användningen (byggherrar/ beställare, Bas-P och byggkonstruktörer). Samtidigt så vill vi generellt uppmuntra olika aktörer i ett byggprojekts olika skeden att lyssna in för ökad kunskap och förståelse kring planering av personligt fallskydd.

Publicerad
Senast uppdaterad