Börjar:
Slutar:
Plats:
Sergelkonferensen i Stockholm

Håll Nollan-dagen delas in i två pass, lunch och mingel. Här nedan ser du agenda för dagen och längst ned knapp för anmälan. I anmälan markerar du om du deltar på stämman, föreläsningen eller båda. I samma anmälan markerar du även om du önskar lunch och om du vill delta på minglet (kl 16-17).

Agenda för dagen

11.00-11.45 Föreningsstämma Samverkan för Noll olyckor i byggbranschen

Som medlem i föreningen är du inbjuden att delta i årets stämma. Under stämman får du information om vårt gemensamma arbete hittills, året som gått, och det kommande arbetet framöver.

11.45-13.00 Lunch

Gemensam lunch för Håll Nollans medlemmar som deltar under dagen, du som önskar vara med på lunchen anmäler detta och eventuella allergier samtidigt som du anmäler din närvaro till årstämma/föreläsning.

13.00-16.00 Inspirationsföreläsning: Styrelsens arbete med säkerhet och hälsa

Hur kan styrelsen arbeta med säkerhet och hälsa? Det får vi veta mer om under den här föreläsningen!

Dagens föreläsare
Ulrica von Thiele Schwarz och representanter från två av våra medlemsorganisationer.

Ulrica är professor i psykologi vid Mälardalens högskola, docent i psykologi och legitimerad psykolog med en bakgrund från företagshälsovården. Hon har bland annat lett forskningsprojektet Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet. Slutrapport från projektet kan laddas ned här.

Kort om föreläsningen
Ulrica kommer berätta mer om forskningsprojektet och att styrelsen i privata bolag är ytterst ansvarig för de prioriteringar ledningen gör, likväl att bolaget följer lagar och regler. I detta ingår även ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Forskningsprojektet uppmärksammade, och undersökte, att det idag saknas kunskap om vilken roll styrelser spelar för en hållbar arbetsmiljö, vilket Ulrica kommer att berätta mer om under föreläsningen. Hon kommer bland annat dela med sig av en idésamling till styrelser, som togs fram i samarbete med verksamma styrelseledamöter och som baseras på resultaten från projektet. Idésamlingen innehåller konkreta exempel på hur en styrelse kan arbeta med hälsa och säkerhet.

Under eftermiddagen kommer vi som deltar även att själva bidra genom gruppdiskussioner och att dela erfarenheter med varandra.

För vem?
Föreläsningen riktar sig till Håll Nollans medlemmar och målgruppen är personer från ledningen och andra personer i ledande befattning, men även andra personer hos våra medlemmar som är intresserade av ämnet är välkomna. Särskilt intressant är den för dig som är styrelseledamot, eller rapporterar till styrelsen.

16.00-17.00 Mingel för dig som deltagit vid föreläsningen

Mingel för Håll Nollans medlemmar tillsammans med Håll Nollans styrelse och kansli. Under minglet kommer lättare förtäring och dryck att finnas. Anmäl dig och eventuella allergier i anmälningsformuläret nedan.

Plats

Sergelkonferensen i Stockholm
Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm
(Det går att delta digitalt vid stämman, men föreläsningen ges endast på plats)

Anmälan till både stämma och föreläsning sker på länken nedan.

Publicerad
Senast uppdaterad