Datum:
Plats:
Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Det börjar med ledarskapet och det som ”sitter i väggarna”. En del i Håll Nollans avsiktsförklaring är att vi tillsammans vill skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet. Men det är skillnad på att vilja till att veta och ytterligare ett steg till att faktiskt göra.

Vad är egentligen en säkerhetskultur? Vilka samband finns mellan säkerhet och lönsamhet? Hur kan jag som ledare göra mer skillnad? Varför tar man risker när man inte vill skadas? Vad är det som gör att säkerheten prioriteras eller inte prioriteras?

De är alla viktiga frågor som du som ledare ställs inför och som du med rätt verktyg även har möjlighet att påverka.

Under denna kostnadsfria halvdagsutbildning fick vi kunskapen av experter inom området, byta erfarenheter med andra i ledande befattningar samt även verktyg som gör skillnad för dig, ditt företag och de som arbetar på dina byggarbetsplatser.

INNEHÅLL
• Ledningens roll och påverkan i säkerhetsarbetet
• Säkerhetskulturen och dess komplexitet
• Säkerhet och lönsamhet och sambandet dessa emellan
• Vad finns att lära från andra säkerhetskritiska branscher?
• Verktygen för vägen till en god säkerhetskultur i din verksamhet och gemensamt i branschen

FÖRELÄSARE
Lena Kecklund (fil. dr. i psykologi) och Marcus Lavin (fil. dr. i psykologi) från MTO Säkerhet

Lena och Marcus har lång erfarenhet av att utbilda ledare och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete av en stark säkerhetskultur. De har verkat inom flera olika branscher såsom kärnkraft, försvar, flyg och industri.

LÄS MER I PRESSMEDDELANDET

Publicerad
Senast uppdaterad