Datum:
Plats:
Akademiska Hus- Sven Hultins plats 5, Göteborg

Vi arbetar för ett gemensamt mål att ingen ska skadas på våra byggen. Vill du vara med på den resan och få mer information om hur du kan bidra?

Välkommen till en eftermiddag då du får veta mer om Håll Nollans arbete nu och framåt samt får möjlighet att nätverka och lära dig mer från andras arbetsmiljöarbete. Ju fler vi är som arbetar för en säkrare byggbransch desto starkare blir vi. Genom att dela med oss av kunskap så kommer vi närmare målet.

Innehållet håller på att planeras. Men du kan anmäla dig redan nu så säkrar du din plats!

Senast den 20/2 behöver vi din anmälan.

Publicerad
Senast uppdaterad