Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Sedan årsskiftet har en projektgrupp i Håll Nollan arbetat med att ta fram en guide för riskbedömning som komplement till den befintliga standarden, nu har du som medlem möjlighet att påverka innehållet!

Riskhantering handlar om att inventera faror, bedöma risker, planera åtgärder, genomföra dessa samt följa upp, i syfte att förebygga olyckor och tillbud. Riskbedömning av arbetsmoment är en del av arbetet med att ta fram en arbetsberedning där guiden syftar till att ge stöd och vägledning i det arbetet.

Den 21/9 bjuder vi in till en informationsmöte då några projektgruppsmedlemmar berättar om arbetet och innehållet i guiden, efter presentationen kommer du som deltagare att få utkastet skickat till dig med möjlighet att komma med synpunkter inför färdigställande.

Arbetet har projektletts av Jenny Hellström och projektgruppen består av:

  • Maria Wernius, Veidekke
  • Peter Crozzli, GK
  • Camilla Blomqvist, Oljibe
  • Johanna Wikström, Serneke
  • Åsa Tenggren, AF-gruppen
  • Hanna Landberg, WSP

För vem?

Arbetar du i tidiga skeden arbetar med riskhantering, exempelvis som beställare, projektörer eller BAS-P? Eller arbetar du kanske med riskhantering inför och under utförande exempelvis i rollen som BAS-U, arbetsledare, entreprenörer eller underentreprenör? Välkommen att anmäla dig och ta del av projektgruppens arbete

Publicerad
Senast uppdaterad