Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Sedan februari har en projektgrupp i Håll Nollan arbetat med att ta fram en guide för säker projektering och nu har du som medlem möjlighet att påverka innehållet!

Den här arbetsmiljöguiden syftar till att ge stöd och vägledning i arbetet för en säker projektering i syfte att redan i tidiga skeden skapa förutsättningar för en ergonomiskt hållbar och säker arbetsmiljö under kommande bygg- och brukarskede. Den 23/9 bjuder vi in till en informationsmöte där några projektgruppsmedlemmar berättar om arbetet och innehållet i guiden, efter presentationen kommer du som deltagare att få utkastet skickat till dig med möjlighet att komma med synpunkter inför färdigställande.

Arbetet har projektletts av Jenny Hellström och projektgruppen består av:

  • Jens Bjurenstedt, Jernhusen
  • Jonas Herrman, Locum
  • Daniel Möller, Trafikverket
  • Anna-Karin Ekholm, WSP
  • Crister Bäcklund, Swedavia
  • Marcus Garheden, Betonmast

För vem?

Guiden riktar sig främst till dig som i din roll representerar byggherren men även till personer eller företag som i sin roll arbetar med ”säker projektering”. Exempel på berörda roller: Projektör, Konstruktör, Arkitekt, BAS-P/U, Projektledare, Projekteringsledare. Välkommen att anmäla dig och ta del av projektgruppens arbete!

Publicerad
Senast uppdaterad