Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Sedan årsskiftet har en projektgrupp i Håll Nollan arbetat med att ta fram en guide för lossning av gods och nu har du som medlem möjlighet att påverka innehållet!

Lossning av gods är något som i princip alla behöver genomföra och är förenat med stora risker. Visste du att hälften av de dödsolyckor som sker när man lossar gods sker på byggarbetsplatser?
Den 16/10 bjuder vi in till en informationsmöte då några projektgruppsmedlemmar berättar om arbetet och innehållet i guiden, efter presentationen kommer du som deltagare att få utkastet skickat till dig med möjlighet att komma med synpunkter inför färdigställande.

Arbetet har projektletts av Ulrika Dolietis och projektgruppen består av:

  • Joakim Björkqvist, Skanska
  • Johan Alte, RO-gruppen
  • Lena Åhl, Svensk Betong
  • Peter Rosvall, Strängbetong
  • Ulf Lundström, Byggföretagen

För vem?

Arbetar du /din verksamhet i tidiga skeden med planering av lossningsplatser eller kravställning kring lossningsrutiner exempelvis som beställare, Bas P eller Bas U eller stöttar dessa roller i arbetsmiljöfrågor? Eller arbetar du kanske med mottagning av chaufförer eller lossning av gods under produktionen, exempelvis i rollen som BAS-U, arbetsledare, entreprenörer eller underentreprenör ?

Välkommen att anmäla dig och ta del av projektgruppens arbete.

Publicerad
Senast uppdaterad