Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Vi arbetar för ett gemensamt mål att ingen ska skadas på våra byggen. Vill du vara med på den resan och få mer information om hur du kan bidra?

Välkommen till en eftermiddag då du får veta mer om Håll Nollans arbete nu och framåt samt erfarenhetsbyte kring implementeringen av byggherrens gemensamma arbetssätt. Ju fler vi är som arbetar för en säkrare byggbransch desto starkare blir vi. Genom att dela med oss av kunskap så kommer vi närmare målet.

Innehållet håller på att planeras. Men du kan anmäla dig redan nu så säkrar du din plats!

Nätverksträffen kommer att genomföras i digital form för att säkerställa att så många som möjligt kan vara med. Anmäl dig via formuläret så får du en kallelse skickad till din e-post.

Publicerad
Senast uppdaterad