Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Sedan hösten 2019 har en projektgrupp i Håll Nollan arbetat med att ta fram en guide för arbetsmiljöindikatorer som även varit på remiss. Nu har du som medlem möjlighet att ta del av guiden och dess bilagor, samt ställa frågor

Bakgrund

Det som mäts och följs upp och uppmärksammas blir gjort. Gemensamma arbetsmiljöindikatorer gör det möjligt att jämföra resultat med andra i branschen och kan hjälpa beställare att selektera och följa sina entreprenörer. Det minskar även administration att ha samma mätetal så beställare efterfrågar lika.

Den 27 november bjuder vi därför in till en informationsmöte då några projektgruppsmedlemmar berättar om arbetet och innehållet i guiden. Under presentationen kommer du även kunna ställa frågor.

Arbetet har projektletts av Anna Bergdahl och projektgruppen består av:
• Anna Gruffman & Åsa Sundberg, Bonava
• Anna-Karin Petursson, PEAB
• Agneta Kron, Skanska
• Karin Larsson, OX2
• Kerstin Paulsson, Locum
• Klaes Klaesson, Ramudden
• Lars-Gunnar Larsson & Evelyn Lampinen NCC
• Marcus Törnkrantz, Akademiska hus
• Thomas Jernelo, Assemblin
• Ulf Lundström, Byggföretagen
• Ulrika Dolietis, Håll Nollan

Välkommen att anmäla dig och ta del av projektgruppens arbete.

Publicerad
Senast uppdaterad