Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Välkommen att delta vid detta tillfälle där du tillsammans med andra medlemmar kan diskutera dilemmat och dela dina erfarenheter på temat.

Bravida är initiativtagare till denna dialog och söker andra som känner igen sig för att dela erfarenheter och diskutera möjliga lösningar. Du behöver inte ha svaret, bara bidra med dina erfarenheter.

Detta dilemma har Bravida lyft baserat på att det sällan finns arbetsplattformar eller motsvarande hos fastighetsägaren när de ska utföra serviceuppdrag på platsen. Detta gör att teknikern ofta har med sig en trappbock eller motsvarande.

Servicebilar har ett begränsat utrymme vilket gör att en säker produkt som vore att föredra är svårt att få plats med. Om en sådan produkt dessutom är väldigt tung kan det skapa belastningsergonomiska utmaningar.

För vem?

Dialogen riktar sig främst till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor i din organisation eller är intresserad/har erfarenhet kring dilemmat.

Publicerad
Senast uppdaterad