Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Sedan maj 2021 har en projektgrupp i Håll Nollan arbetat med att ta fram en guide och verktyg för Bas-P och nu har du som medlem möjlighet att påverka innehållet!

Den här arbetsmiljöguiden riktar sig till Bas-P och är tänkt att ge stöd i att driva arbetsmiljöarbetet strukturerat genom hela projektet. Arbetsmiljöguiden syftar till att tydliggöra Bas-P:s uppdrag och förutsättningar för ett väl fungerande Bas-P arbete, samt att ge verktyg och råd för Bas-P att samordna arbetsmiljöarbetet med de olika projektörerna.

Den 8/4 bjuder vi in till ett informationsmöte där några projektgruppsmedlemmar berättar om arbetet och innehållet i guiden, och efter presentationen kommer du som deltagare att få utkastet skickat till dig med möjlighet att komma med synpunkter inför färdigställande.

Arbetet har projektletts av Sara Petterson och projektgruppen består av:

  • Ulrika Göthe, Skanska
  • Jens Bjurenstedt, Jernhusen
  • Emilie Areborn, Act Management
  • Jasmina Insanic, Vattenfall (tidigare Ellevio)

För vem?
Den här arbetsmiljöguiden riktar sig till Bas-P. Välkommen att anmäla dig och ta del av projektgruppens arbete!

Publicerad
Senast uppdaterad