Datum:

Sedan maj 2021 har en projektgrupp i Håll Nollan arbetat med att visualisera riskhanteringen avseende arbetsmiljö.

Denna visualisering syftar till att på ett övergripande plan beskriva riskhanteringen och visa på alla aktörer som behöver bidra i denna och hur. Vi vill nu skicka ut denna visualisering till en referensgrupp där du kan ingå - anmäl dig här så skickar vi visualiseringen.

Den 2/5 bjuder vi in till ett referensgruppsmöte där vi kort presenterar det som tagits fram fram och sedan samlar in feedback för att fånga om materialet som skickas ut i förväg är begripligt eller om något behöver förtydligas.

Ulrika Dolietis projektleder arbetet med att visualisera riskhanteringen och projektgruppen består av:

  • Malin Sävinger, Akademiska Hus
  • Daniel Landmark, Skanska
  • Johanna Tidholm, Serneke
  • Peter Crozzoli, Gunnar Karlssen

För vem?
Den här beskrivningen av riskhantering riktar sig till dig som arbetar med riskhantering på ett övergripande plan. Välkommen att anmäla dig och ta del av projektgruppens arbete!

Publicerad
Senast uppdaterad