Datum:
Plats:
Elite Palace hotel, Stockholm och digitalt

En god säkerhetskultur på arbetsplatsen är ofta avgörande för att skapa en bra arbetsmiljö där säkerhet prioriteras. För att komma dit är det viktigt att alla på arbetsplatsen känner att relationen till alla omkring dem är god och tillåtande så att det är lätt att lyfta eventuella risker som identifieras.

Under den här eftermiddagen kommer vi att prata om just relationer och fokusera både på vad forskningen säger och hur det kan funka i praktiken. Vi avslutar eftermiddagen med en frågestund ihop med föreläsarna.

Föreläsare

Edit Norderfeldt och Julie Meldahl, Organisationskonsulter/Leg. Psykologer från Behaviour Design Group
Vad säger forskningen kring psykologisk trygghet för att skapa ett effektfullt och fruktsamt samarbetsklimat. Varför är detta viktigt inom arbetsmiljö och säkerhet?

Per Renman, Group Safety Director på Boliden
Hur arbetar Boliden för att vara en ansvarstagande och relationsbyggande beställare?

Malin Söderson, Iskads vd och Årets byggkvinna 2022
Hur skapas en arbetsplats där alla vågar prata om svåra saker som tillexempel machokultur och psykisk ohälsa? Och hur kan det skapa ringar på vattnet?

FÖR VEM?

Webbinariet riktar sig till Håll Nollans medlemmar och målgruppen är högsta ledningen och andra personer i ledande befattning, men även andra personer hos våra medlemmar som är intresserade av ämnet är välkomna.

Plats

Vi kommer att hålla till på Elite Palace hotel i Stockholm.

Adress till hotellet:
Sankt Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm

Den här eftermiddagen kommer i första hand att vara ett fysiskt event för dig som finns i Stockholm eller har möjlighet att ta dig till Elite Palace hotel. Vi kommer även att livesända föreläsningen men rekommenderar fysiskt deltagande.

Publicerad
Senast uppdaterad