Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Här kan du se en inspelning av webbinariet

Och här kan du köpa skriften som e-bok

Säkrare uppställning av tunga maskiner – säkrare bransch

För att tillgodose säkerheten vid arbete med tunga anläggningsmaskiner krävs kompetens, riskmedvetenhet och tydlig ansvarsfördelning. En olämpligt utformad eller utförd arbetsplattform kan leda till vältning av en maskin med olycks- eller dödsfall som följd.

Syftet med skriften är skapa en branschpraxis för utformning, utförande och kontroll av arbetsplattformar för den typ av tunga anläggningsmaskiner som bland annat används för större lyft och pålning. Syftet är även att bidra till en förenkling av kravställande, projektering och kontroll av arbetsplattformar och främja säkerheten inom branschen.

Under det här webbinariet kommer vi få ta del av:

  • Exempel på risker med olika maskiner, arbeten och markförhållanden
  • Styrande och vägledande dokument
  • Förutsättningar för god arbetsmiljö
  • Geotekniska förutsättningar
  • Beräkningar och provbelastningar

Hans Gullström från Rovalin medverkar och delar med sig av sin mångåriga branscherfarenhet och ger sin syn på både vikten av, men även utmaningar kring, implementering av skriften.

Föreläsare

Wilhelm Rankka, Geotekniker vid Statens geotekniska institut
Hans Gullström från Rovalin

Vem riktar sig webbinariet till?

Alla aktörer som har ansvar för arbetsplattformar för tunga anläggningsmaskiner och hur de utformas, byggs och kontrolleras ses som målgrupper för både skriften och detta webbinar.

Publicerad
Senast uppdaterad