Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Dolor är sprängämnen, till exempel dynamit eller krut, som blivit kvar efter gamla sprängningar. Vid sprängning kopplas ofta hela system av spränghål samman och ibland brinner inte alla av och det är då dolor uppstår. Normalt sett behövs ett tryck av exempelvis en borrmaskin eller grävskopa för att dolan ska explodera men det kan även ske på andra sätt. Oavsett så innebär det stora risker för medarbetare i branschen, i ”bästa” fall räknas det som ett tillbud och i värsta fall inträffar en dödsolycka, det som inte får hända.

Under medlemsdialogen är det nedan punkter som är grund för diskussionerna:

  • De företag som spränger måste minimera risken att det blir dolor efter genomförda sprängningar. Hur förebyggs dolor på bästa sätt?
  • Finns det för rutiner som minimerar risken att det blir dolor efter genomförda sprängningar?
  • Det bästa är om material som beställs för att krossas är utan dolor - går det att göra sådan beställning och i så fall hur?

Ta chansen att dialoga med NCC och andra medlemsföretag kring utmaningen med dolor. Vad ser ni för utmaningar? Vad ser ni för lösningar? Hur kan vi tillsammans bli bättre?

”Säker på att fler kommer skadas” – Byggnadsarbetaren

För vem?

Dialogen riktar sig främst till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor i din organisation eller är intresserad/har erfarenhet kring dilemmat.

Publicerad
Senast uppdaterad