Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Fullbokat! På grund av stort intresse för detta webbinarium har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot fler anmälningar.

TIO ÅR MED BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

I Sverige har Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Byggnads- och anläggningsarbete gällt i över 20 år. Från 1 januari 2009 har i föreskrifterna och i arbetsmiljölagen (AML) även bestämmelser tillkommit där det ställts krav på flera roller i byggbranschen, bland annat byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för planering och projektering (BAS-P) respektive för utförande (BAS-U). Syftet med byggarbetsmiljösamordning är att skapa god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser under projektets alla faser och moment.

I den nya forskningen från IVL Svenska Miljöinstitutet har datainsamling utförts med en riktad enkätundersökning för personer med BAS-erfarenheter samt djupintervjuer med personer som haft olika roller och uppdrag inom byggprojekt, bland annat chefer, byggarbetsmiljösamordnare, och skyddsombud.

Föreläsare, Maria Vigren

Under webbinariet kommer du få ta del av:

  • Faktorer som bidrar till en god arbetsmiljösamordning.
  • Faktorer som underlättar för BAS-uppdraget.
  • Faktorer som försvårar för BAS-uppdraget.

FÖRELÄSARE

Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist på IVL Svenska Miljöinstitutet.

VEM RIKTAR SIG WEBBINARIET TILL?

Alla aktörer inom byggprojektets olika faser. Byggherre, BAS-P, BAS-U, arbetsmiljösamordnare/-ingenjörer, chefer och ledare, skyddsombud med flera.

Publicerad
Senast uppdaterad