Datum:
Plats:
Göteborg: Prioritet Serneke Arena, Krutvägen 2-4, 415 28 Göteborg

Ett samtal mellan Håll Nollan, Bravida, AF-gruppen och Akademiska hus där vi lyfter det komplexa ämnet säkerhetskultur tillsammans med dig i publiken. Samtalet kommer bland annat att fokusera på ledarens roll för en god säkerhetskultur, vikten av att involvera hela kedjan i byggprocessen, varför säkerhetskultur och riskhantering går hand i hand, förutsättningar för en bra kultur och hur Håll Nollans material kommer att stötta i säkerhetskulturarbetet.

Varmt välkommen till Håll Nollans frukostseminarie kl 07.30-09.00 den 27 april 2023 på Byggmässan Göteborg. Byggmässan bjuder på frukost och det är kostnadsfritt att anmäla sig!

Anmäl dig till frukostseminariet här

Glöm inte att anmälan dig även till själva mässan.

Publicerad
Senast uppdaterad