Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Det här projektet visar på hur engagemang redan i de riktigt tidiga skedena lönar sig genom hela projektet. Genom att skapa goda förutsättningar för produktionen redan i projekteringen kunde arbetet flyta på smidigt och säkert. Att involvera entreprenörerna tidigt i projektet, i kombination med en engagerad beställare, gjorde att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor tidigt hamnade högt upp på agendan. Enkelhet och tydlighet genomsyrade säkerhetsarbetet och genom att uppmuntra riskobservationer skapades ett engagemang för säkerheten på hela arbetsplatsen.

I det här webbinariet kommer vi bland annat få höra projektchef Anders Bjuresäter berätta om hur de arbetade i projektet.

FÖR VEM?
Alla som vill inspireras av Team Fredricelundsskolan och få idéer kring hur man själv kan arbeta i sin roll. Vi tror att du som intresseras av detta själv arbetar inom liknande områden, projektering eller produktion, är projekt- eller byggledare, projektchef, platschef, arbetsmiljöchef, KMA-samordnare eller skyddsombud.

FÖRELÄSARE
Representanter från Teamet

Publicerad
Senast uppdaterad