Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Med hjälp av en kvalifikation kan man tydliggöra vilka kompetenskrav som gäller för en viss arbetsuppgift eller ansvarsroll samt skapa förutsättningar för en kvalitetssäkring av kompetenser. Detta bidrar till att skapa en sund konkurrens, säker arbetsmiljö samt färre fel, brister och skador i samhällsbyggandssektorn.

RBK bjuder in till infomöte samt om möjligheten kring sektorsgemensamma kvalifikationer, med efterföljande diskussioner.

Läs gärna mer på RBK:s hemsida https://www.rbk.nu/kvalifikationer__124

Anmäl dig här så kommer du att få en teamslänk till RBKs möte.

Publicerad
Senast uppdaterad