Datum:
Plats:
Teams

När vi inte kan använda kollektiva fallskydd utan behöver ha personliga så är det generellt sett både svårt och riskfyllt och behöver planeras noga. Detta är ett dilemma som Strängbetong vill lyfta under denna medlemsdialog den 16 maj. Har du, eller någon i din organisation, erfarenheter inom just användning av personlig skyddsutrustning, och då särskilt vid användning vid lägre fallhöjder? - delta då gärna eller se till att din kollega deltar i denna medlemsdialog.

Initiativtagare till denna medlemsdialog är Strängbetong
Datum: 16 maj kl 15.00-16.30
Plats: via Teams


Mer om temat för denna medlemsdialog

När vi inte kan använda kollektiva fallskydd utan behöver ha personliga så är det generellt sett både svårt och riskfyllt och behöver planeras noga. Det är till och med så att det i vissa fall kan finnas risker som inte hanteras korrekt. Ett exempel är när infästningspunkter vid stommontage placeras på bjälklaget i fotnivå (dessa motsvarar fallfaktor 2) när säkerhetsblockens bruksanvisningar endast tillåter infästning i bröst eller axelhöjd (fallfaktor 0 resp. 1). Eftersom personen befinner sig överst så finns inget i stommen att fästa in sig i och då behövs antingen en anordning att fästa in sig i eller andra lösningar. Sitter fallskyddsblocket i fotnivå behövs minst 4 meter till våningen under, vilket det sällan är vare sig vid bostäder eller kontorshus.

Har du liknande dilemman eller kanske andra dilemman kopplade till användning av personligt fallskydd? Eller har du kommit på någon bra lösning på problemen? Tveka inte att anmäla dig så byter vi erfarenheter!

Publicerad
Senast uppdaterad