Datum:
Plats:
Digitalt via teams

Berggruppen på NCC består av runt 75 personer som arbetar med borrning och sprängning ovanjord. Ett tjugotal är tjänstemän, resterande yrkesarbetare. Utmaningar i Berggruppen är till stor del ensamarbete och att medarbetarna är utspridda över landet. I detta webbinarium delar de med sig hur de genom långsiktigt systematiskt arbete och samverkan mellan flera olika aktörer (kunder, chefer, yrkesarbetare etc.) har ökat engagemanget för arbetsmiljöarbetet ökat inom Berggruppen.

De har bland annat använt sig av veckobrev där de uppmärksammat arbetsmiljö, diskuterat incidenter, potentiella risker och haft med påminnelser om säkerhet. Berggruppen har även skapat en särskild app för riskobservationer som gjort det betydligt lättare för medarbetare att skicka in sina observationer. Läs mer om deras nominering och arbete här.

FÖRELÄSARE
Representanter från Teamet

Publicerad
Senast uppdaterad