Datum:
Plats:
Stockholm, Kungsbron 1, World trade center (lokal: Manhattan)

Hur hänger säkerhet, hälsa och ökad konkurrenskraft ihop? Det kommer arbetsmiljöexperten och utbildaren Mikael Rehnberg att gå in på under den här föreläsningen den 3 oktober.

Mikael kommer bland annat att ge oss praktiska och inspirerande exempel på hur vi tydligt kan utkristallisera sambandet mellan arbetsmiljö, produktivitet och konkurrenskraft i våra egna organisationer. Kanske måste vi tänka lite utanför boxen/systemet för att hitta och mäta det som kan påvisa det största sambandet och även vara den största ”kostnadsposten”: produktionsbortfall på grund av ohälsonärvaro.

Vi kommer även få lära oss mer om begreppet ”socialt kapital” och hur detta hänger ihop med att jobba förebyggande och smart med förhållningssätt, kultur och delaktighet inom en organisation för att främja både hälsa, säkerhet, drift och effektivitet.

Säkerhetskultur

Efter Mikael Rehnbergs föreläsning får vi ta del av Håll Nollans arbete kopplat till säkerhetskultur och representanter från Behaviour Design Group och MTO kommer att berätta om deras respektive utbildningar inom säkerhetskultur.

Varmt välkomna till en spännande och lärorik eftermiddag tillsammans med Håll Nollan, Mikael Rehnberg, MTO och BDG!


Föreläsare

Mikael Rehnberg, biolog och arbetsmiljökonsult.

Mikael föreläser och utbildar inom ämnen och frågeställningar som knyter an till arbetsliv, arbetsmiljö, produktivitet och konkurrenskraft.

Hans presentation bygger på erfarenheter från att bland annat projektleda ”Friskare arbetsplatser” (ett mångårigt projekt vars syfte var att åstadkomma hållbara hälsoekonomiska effekter i arbetslivet) samt att, på uppdrag åt Industriarbetsgivarna, skriva rapporten ”Nollvision ger ökad konkurrenskraft – basindustrins investeringar i bättre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.
Rapporten kan laddas hem HÄR.

Edit Norderfeldt, BDG och Eva-Lotta Nylén & Marcus Lavin, MTO

BDG och MTO berättar om sina respektive utbildningar i säkerhetskultur. Tillsammans med Håll Nollan har Behaviour Design group och MTO tagit fram varsin utbildning inom säkerhetskultur, dessa kommer att presenteras efter Mikael Rehnbergs föreläsning.

FÖR VEM?

Webbinariet riktar sig till Håll Nollans medlemmar och målgruppen är högsta ledningen och andra personer i ledande befattning, men även andra personer hos våra medlemmar som är intresserade av ämnet är välkomna.

För dig som även deltar vid stämman, kom ihåg att anmäla dig här.

Plats

I Stockholm, World Trade Center, lokal: Manhattan
Klarabergsviadukten 70.

Den här eftermiddagen kommer i första hand att vara ett fysiskt event för dig som finns i Stockholm eller har möjlighet att ta dig till Stockholm. Vi kommer eventuellt att livesända föreläsningen men rekommenderar fysiskt deltagande.

Publicerad
Senast uppdaterad