Datum:
Plats:
Teams

Det finns många situationer där det finns risk att personer, elektriker som övriga, kan komma i kontakt med spänningssatta elledningar. Dels har vi den provisoriska elen, faror med kablar som ligger i vatten eller riskeras att skadas när de ligger oskyddade och körs över. Sedan har vi den kommande ”permanenta elen”- det kan vara i slutfasen när egenprovningar påbörjas, eller vid en ombyggnation där något som ska rivas har inkopplad el, eller när en byggnad successivt ska lämnas över där hyresgäster flyttar in medan produktionen pågår på andra våningsplan. Webbinariet kommer att lyfta de risker som finns men också reda ut roller och ansvar i samband med nyproduktion, ombyggnation samt service och underhåll.

Föreläsare

Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik – Elsäkerhet, Installatörsföretagen

Rickard Lindberg, Arbetsmiljöexpert, Installatörsföretagen

Thomas Jernelo, KMA-samordnare, Assemblin

Åke Svensson, Elsäkerhetssamordnare, Cramo

För vem?

Webbinariet riktar sig främst till våra medlemmar som är ”byggentreprenörer” (Bas U, Platschefer, Arbetsledare, KMA/arbetsmiljöspecialister som stöttar entreprenörer, Skyddsombud), men är också relevant för Bas P och de som är Byggherrar/anläggningsinnehavare.

Publicerad
Senast uppdaterad