Datum:
Plats:
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

Håll Nollans medlemmar arbetar för vår gemensamma vision: att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. En stor del i arbetet mot visionen är att utbyta erfarenheter med varandra, dela med oss av kunskap och hjälpa varandra. De nätverksträffar som Håll Nollan anordnar är till för att skapa en plattform för utbyte i syfte att dela erfarenheter från olika branscher och nätverka med varandra.

Syftet med dagens nätverksträff är att få ökad kunskap och förståelse för Arbetsmiljöverkets nya föreskrift och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning, samt kunna lyssna på hur man kan hantera risker under projekteringsfasen.

Under nätverksträffen ges du möjlighet till aktuell information och erfarenheter i kombination av samtal och diskussioner med kollegor i branschen!

Agenda i korthet

  • Introduktion
  • Presentation av Arbetsmiljöverkets föreskrift och allmänna råd avseende projektering och byggarbetsmiljösamordning 2023:3
  • AFS 2023:3 ur ett byggherreperspektiv i de tidiga skedena
  • Arbetssätt och stödverktyg under projekteringen för att strukturerat arbeta med att identifiera och hantera arbetsmiljörisker.
  • Workshop och gruppdiskussion kring vad kommer den nya föreskriften innebär i praktiken i de tidiga skedena

Föreläsare

Agneta Axelsson, handläggare på Arbetsmiljöverket, kommer berätta om bakgrunden till samt en del av innehållet i den nya föreskriften, AFS 2023:3 om projektering och byggarbetsmiljösamordning som är en del i den nya regelstrukturen. Fokus kommer främst ligga på de delar som berör tidiga skedena.

Marcus Törnkrantz, Arbetsmiljöspecialist på Akademiska Hus, berättar om vilka förändringar föreningen Byggherrana identifierat som viktigast och delar några exempel på möjliga sätt att ta hand om dessa.

Ann-Sofie Vase, projekteringsledare från JM, delar med sig av och berättar om ett nytt arbetssätt och stödverktyg för hur de strukturerat sitt arbete med att identifiera och hantera arbetsmiljörisker under projekteringen.

För vem?

Närverksträffen riktar sig till våra medlemmar. Vi välkomnar samtliga aktörer inom bygg- eller anläggningsprojektets olika faser. Vi tror att såväl byggherrar, projektörer, projektörer, Bas-P, Bas-U, arbetsmiljösamordnare/-ingenjörer, KMA-samordnare, chefer och ledare, skyddsombud har glädje (nytta) av denna nätverksträff.

Plats (vid fysiskt event)

Vi kommer att hålla till på Gårda konferens i Göteborg.

Adress:
Johan på Gårdas gata 5A,
412 50 Göteborg

Datum och tid
Nätverksträff 2023-11-24 mellan 9–12 med efterföljande lunch för de som vill

Publicerad
Senast uppdaterad