Datum:
Plats:
Stockholm

Denna utbildning har tagits fram på Håll Nollans initiativ och riktar sig särskilt till dig som är chef på högre nivå inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att ge deltagarna kunskap, verktyg och inspiration för att utveckla säkerhetskulturen och göra skillnad utifrån sin roll.

Målet med utbildningen är att deltagarna efter genomförd utbildning har insikt i, och är inspirerade till, att påverka säkerhetskulturen i sin organisation. Deltagarna ska även få en förståelse kring vad säkerhetskultur är, varför en god säkerhetskultur är viktig och har med sig verktyg som hjälper en att stärka säkerhetskulturen.

Kursinnehåll

I denna utbildning kommer du att få lära dig mer om hur man som ledare kan använda kunskapen kring mänskligt beteende när man arbetar med säkerhet och hur man kan se på och arbeta med att stärka säkerhetskultur ur ett beteendeanalytiskt perspektiv.

Utbildningen förser deltagarna med vetenskapligt baserade ledarfärdigheter enligt Beteendebaserad säkerhet/Organizational Behaviour Management (OBM), som långsiktigt leder verksamheten mot en starkare säkerhetskultur. Utbildningen går igenom hur man på ett strukturerat och effektivt sätt kan arbeta med att identifiera, beskriva och påverka de beteenden som organisationen behöver öka i frekvens för att skapa en starkare säkerhetskultur, oavsett i vilket led i organisationen man befinner sig.

Utbildningen varvar teoripass kring inlärningspsykologi och vetenskapen kring mänskligt beteende med praktiska övningar där du som deltagare får möjlighet att öva på ledarfärdigheter som är viktiga vid förändringsarbete. Utbildningen vilar på aktuell forskning som gjorts i samarbete mellan, BDG, Göteborgs universitet och Chalmers.

Kursmål

Målsättningen med utbildningen är att ni får en grundläggande kunskap och förståelse för vad som påverkar och motiverar beteenden som kan skapa en stark säkerhetskultur och att ni lämnar utbildningen med en konkret plan för hur ni som ledare kan bidra till en beteendeförändring som förbättrar säkerhetskulturen i er verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare ovanför projektorganisationen som har mandat att förbättra förutsättningar för de som arbetar i bygg- och anläggningsprojekt, från chefer för platschefer/projektchefer och upp till vd.

Kursledare

Kursledarna från BDG är legitimerade organisationspsykologer samt arbetsmiljöspecialister som arbetet med BBS inom bland annat bygg- och anläggningsbranschen och industri i flera år. Vi kommer under utbildningen att nämna flera exempel från våra projekt där vi lyckats skapa fina resultat gällande säkerhetskultur.

Pris

9 900 kr per deltagare exkl moms.

Anmälan

Kursen genomförs av Behaviour Design Group. > Anmäl dig här på Behaviour Design Groups hemsida.

Publicerad
Senast uppdaterad