Datum:
Plats:
Stockholm

Denna utbildning har tagits fram på Håll Nollans initiativ och riktar sig särskilt till dig som är chef på högre nivå inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att ge deltagarna kunskap, verktyg och inspiration för att utveckla säkerhetskulturen och göra skillnad utifrån sin roll.

Målet med utbildningen är att deltagarna efter genomförd utbildning har insikt i, och är inspirerade till, att påverka säkerhetskulturen i sin organisation. Deltagarna ska även få en förståelse kring vad säkerhetskultur är, varför en god säkerhetskultur är viktig och har med sig verktyg som hjälper en att stärka säkerhetskulturen.

Kursinnehåll

Med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv som beaktar hur människor, teknik och organisation (MTO) samspelar får du under utbildningen insikt i vad ledarens och organisationens roll innebär för verksamhetens säkerhetskultur, arbetsmiljö och effektivitet.

Utbildningen går igenom hur människor fungerar, våra förutsättningar och vilka verktyg och förmågor som är viktiga för att utveckla ditt säkerhetsledarskap. Den lyfter även säkerhetsledarskapets grunder, säkerhetskultur och metoder för att leda och förändra. Som deltagare får du både reflektera och praktisera dina ledarskapsförmågor med coachande feedback från kursledarna.

Under utbildningen varvas teori med praktiska moment och är baserad på våra samlade tvärvetenskapliga kompetenser, aktuell forskning och erfarenhet från uppdrag i säkerhetskritiska branscher.

Kursmål

Efter den här utbildningen har du mer kunskap om säkerhetskulturens utmaningar, möjligheter och byggstenar för att stärka, vårda och utveckla din organisation och verksamhet genom din roll som ledare. Vi vill öka samsyn kring ledarskapets betydelse för säkerhetskulturen och vikten av helhetsperspektivet MTO i både organisationens och det egna säkerhetsledarskapet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare ovanför projektorganisationen som har mandat att förbättra förutsättningar för de som arbetar i bygg- och anläggningsprojekt, från chefer för platschefer/projektchefer och upp till vd.

Kursledare

Kursledarna från MTO Säkerhet har erfarenhet av att utbilda ledare och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete av en stark säkerhetskultur. Utbildningen är baserad på mångårig empiri, teori och praktik inom området där flera kursledare även är disputerade forskare inom arbets- och organisationspsykologi.

Pris

9 900 kr per deltagare exkl moms. I priset ingår kursmaterial samt kursintyg.

Anmälan

Kursen genomförs av MTO Säkerhet. > Anmäl dig här på MTO Säkerhets hemsida.

Publicerad
Senast uppdaterad