Datum:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, 1 tr, Stockholm.

Håll Nollans medlemmar arbetar för vår gemensamma vision: att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. En stor del i arbetet mot visionen är att utbyta erfarenheter med varandra, dela med oss av kunskap och hjälpa varandra. De seminarium som Håll Nollan anordnar är till för att skapa en plattform för utbyte i syfte att dela erfarenheter och nätverka med varandra.

Syfte: Få ökad kunskap och förståelse om sambanden mellan säkerhetsrelaterade ledarskaps- och medarbetarbeteenden samt inlärningspsykologiska processer i organisationen. Under seminariet får du ta del av aktuell forskning samt diskussioner med kollegor i branschen!

Agenda i korthet

  • Håll Nollans arbete: Arbeta med säkerhetskultur i projekt.
  • Teoripass: Grundläggande inlärningspsykologi.
  • Resultat från aktuell forskning kring sambanden mellan platschefers säkerhetsrelaterade ledarskapsbeteenden, säkra medarbetarbeteenden, inlärningspsykologiska processer i organisationen samt resultat från beteende baserad ledarskapsträning för platschefer inom byggbranschen.
  • Workshop: Övningar och gruppdiskussioner.

Föreläsare

Amanda Ulfdotter Samuelsson, legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi och doktorand vid Göteborgs universitet. Amanda kommer berätta om hennes pågående avhandlingsarbete med den preliminära titeln: För säkerhets skull: Ledarskaps- och medarbetarbeteenden i ett organisatoriskt säkerhetssystem. Hon kommer även att varva kortare teoripass med övningar och diskussioner.

För vem?

Seminariet riktar sig till våra medlemmar. Framför allt vill vi uppmuntra de av er som antingen själva arbetar med ledarskaps- och medarbetarbeteenden likväl de av er som vill stärka era egna ledarskaps- och medarbetarbeteenden. Samtidigt så vill vi generellt uppmuntra nätverkande mellan olika aktörer i ett byggprojekts olika skeden.

Plats

Vi kommer att hålla till i Ljusgården, Drottninggatan 33, 1 tr, Stockholm.

Datum och tid

Seminarium: Tema säkerhetskultur 2024-06-13 mellan 13–16.

Publicerad
Senast uppdaterad