Allmänt

Medlemsföreningen Samverkan för Noll Olyckor i byggbranschen med organisationsnummer 802508-9072/Håll Nollan Serviceaktiebolag med organisationsnummer 559116-6748, nedan kallat Håll Nollan vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Håll Nollan har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Håll Nollan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av eller på uppdrag av Håll Nollan.

När samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

Personuppgifter (namn, befattning och mejl) som lämnas i samband med prenumerationer av våra mejlbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (ex. namn, befattning, mejl, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser, seminarier, webbinarier och informationsmöten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga tills utskick av information, kursmaterial, utvärderingsenkäter och ev. uppföljning är klart. Detta gäller både för Håll Nollans egna event och kurser och för de kurser och event där Håll Nollan är medarrangör. Eftersom vi tar betalt för vissa kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, befattning, mejl och faktureringsadress) som lämnas i samband med beställning utav litteratur, sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, befattning, telefonnummer, mejl, adress och faktureringsadress) till föreningens medlemsregister. Sparas så länge som man är medlem i föreningen. Faktureringsunderlaget för medlemsavgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Håll Nollan använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder, se nedan.

Varför behandlar Håll Nollan uppgifter om dig?

Håll Nollan behandlar personuppgifter i syfte att ge information om vad som är på gång och om Håll Nollans arbete med att företräda och driva medlemmarnas intressen. Personuppgifter används även för att ge information om framtida kurser och seminarier som genomförs i Håll Nollans regi eller som medarrangör. Uppgifterna kan även utgöra underlag för medlemsundersökningar.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Håll Nollan kan vid behov kopplat till den egna verksamheten dela personuppgifter med samarbetspartners eller andra medlemmar. Håll Nollan lämnar aldrig ut personuppgifter för tredje part att använda i eget syfte.

Vem kan se uppgifterna?

Håll Nollans medarbetare och samarbetspartners kan ta del av dina uppgifter för att administrera t.ex. utskick, utbildningar, konferenser, möten och informationsmöten. När du deltar i ett digitalt möte ser andra inbjudna och deltagare i mötet dina uppgifter.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Håll Nollan genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Håll Nollan att informera dig via mejl innan ändringarna träder i kraft.

Rätt att begära information

Om du inte vill att Håll Nollan behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till kansliet. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att sluta prenumerera på fortsatta utskick.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som Håll Nollan behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till kansliet. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Har du några frågor om hur Håll Nollan behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kansliet. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

Cookiepolicy

När du besöker Håll Nollans webbplats kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en "cookie" eller liknande fil.

Genom cookies får Håll Nollan veta när och hur länge du besökte oss, vilka sidor du besökte på vår webbplats. Tack vare denna information kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så att den motsvarar dina önskemål. Syftet är att du ska spara tid och få ut mer av ditt besök. Eftersom informationen visar hur och när besökarna använder webbplatsen kan vi ständigt förbättra den. Vi kommer endast att använda cookies, för att se den information på din hårddisk, som en cookie från Håll Nollans webbplats har lagt där. För att mäta hur effektiv vår närvaro på internet är kan Håll Nollan komma att använda cookies för att identifiera återkommande besökare och undersöka i vilken ordning sidorna besöks.

Google Analytics

Håll Nollans webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av internet.

Publicerad
Senast uppdaterad