Marcus Lavin, MTO Säkerhet, Fredrik Rosengren och Erik Matton, Behavior Design Group samt Gustav Edstrand från Skanska var inbjudna föreläsare till seminariet, och det var en förväntansfull skara på ca 35 personer som hade samlats på Helio konferenscenter vid Hornstull. Håll Nollans VD Ulrika Dolietis inledde med att hälsa välkommen och berätta om Håll Nollans och dess medlemmars arbete för en säkrare byggbransch. Bland annat planeras flera seminarier under hösten för att inspirera och dela med oss av kunskap och hon uppmuntrade även medlemmar att komma med förslag på ämnen till kommande seminarium.

Marcus Lavin från MTO Säkerhet var förste gästföreläsare på tur och tog bland annat upp vikten av helhetsperspektivet för att skapa en bra kultur och hur alla delar inom MTO behöver samverka. - Det finns alltid ett skäl till att man beter sig som man gör. Förståelsen om varför vi ska göra en viss sak styr motivationen och därmed också beteendet. Vi behöver arbeta med inre motivation för att följa regler och agera säkert. Idag skulle vi till exempel aldrig köra 120 km i timmen på E6:an utan säkerhetsbälte. Det skulle kännas obekvämt. Vi vill komma dit när det gäller byggbranschen också. Det ska kännas obekvämt att inte använda skyddsutrustning på rätt sätt, menar Marcus.

Fredrik Rosengren (tv), Gustav Edstrand och Erik Matton

Fredrik Rosengren och Erik Matton från Behavior Design Group presenterade vikten av att förstärka det önskade beteendet och öka andelen säkra beteenden genom att ge feedback. Det som fungerar är konsekvens – det ska vara positivt att jobba säkert. -Chefer och ledare är de absolut viktigaste kulturbärarna. Genom att beskriva vad som ska göras och varför samt stärka medarbetarna när önskat beteende utförs – skapar man förutsättningar för en säkerhetskultur, menar Fredrik och Erik

Gustav Edstrand från Skanska beskrev därefter deras resa med att arbeta med säkerhetskultur. Gustav delade med sig av Skanskas arbetsmiljöarbete med IFE (Individ, Förebild och Engagemang). Skanskas grundvärderingar styr arbetet och ”Vi jobbar säkert eller inte alls” är Skanskas policy som genomsyrar hela organisationen. Han avslutar med uppmaningen att vi nu tillsammans i branschen skall fortsätta resan mot säkrare arbetsplatser.

Seminariet avslutades med en frågestund och intressanta reflektioner mellan deltagare och talare.

Här hittar du presentationerna från seminariet.

Publicerad
Senast uppdaterad