Hur känns det att bli invald som ordförande i Håll Nollan?

Det är naturligtvis något som jag är väldigt glad för och jag ser fram emot att tillsammans med övriga i styrelsen och alla medlemsföretagen driva Håll Nollans mycket viktiga arbete framåt. Frågor om säkerheten i byggbranschen ligger mig varmt om hjärtat och är något som jag fokuserar på genom mitt engagemang i en mängd olika byggprojekt inom Akademiska Hus.

Vad är din bakgrund?

Utbildad civilingenjör från KTH med en kort efterföljande forskningstid inom projektkommunikation. Har tidigare jobbat som projektledare vid Vallentuna kommun och började som projektledare för Akademiska Hus 2007. Där har jag sedan dess haft en rad olika roller och är nu bolagets projektdirektör.

Hur kommer det sig att du engagerar dig i Håll Nollan?

Håll Nollan startades som ett resultat av viljan att skapa en säkrare byggbransch för alla involverade, både entreprenörer, byggherrar och andra som beställer och genomför byggprojekt. För mig är det viktiga områden där vi behöver öka vår förståelse och kunskap inom dessa frågor och ha en tätare och mer målfokuserade samarbeten.

Vilka frågor tycker du är viktigt att driva som ordförande?

Jag är i grunden en värderingsdriven person och själva målet med att vara med och bidra till visionen att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser ser som jag som en stor drivkraft.

Jag tycker att det är viktigt att fokusera på de fyra intresseområden, (Ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt samt kravställare som beställare) som vi inom Håll Nollan har enats om. Framförallt att få fram en standard och kravställan vid beställningar och i anbudsprocessen. Det är något jag kommer att driva starkt som styrelseordförande.

Vad ser du för utmaningar/möjligheter för byggbranschen när det gäller säkerhet?

Vi måste fortsätta fokusera på samarbetet och de möjligheter samarbetet skapar för branschen. Håll Nollan ska hjälpa till att skapa en bransch där målet är att förutsättningar för arbetsmiljön och säkerhet alltid ska ha högsta prioritet och där arbetsmiljön inte ska vara en del i konkurrensen.

Vad gör du på fritiden?

Jag är ganska nyfiken person och försöker hinna med det som ger mig energi för tillfället.

Hur kommer du fira jul?

Det blir en lugn och avkopplande jul med familjen.

Publicerad
Senast uppdaterad