Johan Lindehag, VD, Ellevio
- ”På Ellevio kommer säkerheten först, i alla lägen. Det är själva grundbulten i våra elnät och en förutsättning för hela vår verksamhet” säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Håll Nollans mål för en olycksfri arbetsplats går hand i hand med Ellevios vision genom att öka andelen säkra beteenden och därför var det ett naturligt val för Ellevio att bli medlemmar.

Under de senaste åren har arbetet kring arbetsmiljö och säkerhet intensifierats och Ellevio har lanserat ett fokuserat säkerhetsprogram. Utgångspunkten för säkerhetsprogrammet är att för att nå resultat måste arbeta med flera olika aspekter parallellt, och på alla nivåer – både internt och tillsammans med sina samarbetspartners. I slutändan ska Ellevios arbete präglas av en kultur där allas engagemang och omtanke om varandra skapar en olycksfri arbetsplats och där varje individ tar personligt ansvar.

En av de viktigaste hörnstenarna i Håll Nollans grundfilosofi är att vi i branschen hjälper varandra att förbättra säkerhetsarbetet genom att alla aktörer i branschen transparent dela med sig av sin kunskap, något som Ellevio också arbetar för.

- ”Jämfört med byggbranschen har vi kortare leverantörskedjor och står till viss del inför andra utmaningar men komplexiteten i våra projekt liknar varandra och vi tror att det finns mycket att lära från varandra” kommenterar Bengt Johansson, elnätschef på Ellevio.

- Energibranschen har inget eget initiativ liknande det här men vi uppmanar andra energibolag och även våra samarbetspartners att ansluta sig. Det är först när vi arbetar tillsammans som vi kan skapa en hållbar förändring, säger Johan Lindehag.


Läs mer om Ellevios säkerhetsinitiativ på www.ellevio.se

Publicerad
Senast uppdaterad