Håll Nollans medlemsföretag är eniga. Liv och hälsa är allt för viktigt för konkurrera med. Därför arrangerar föreningen varje år gemensamma säkerhetsbesök på medlemsföretagens byggen för att utbyta erfarenheter om hur man skapar säkra och hälsosamma arbetsplatser. Denna gång genom att besöka NCCs projekt ”Herrjärva” i Solna.

- Säkerhetsbesöken är ett unikt tillfälle att dela erfarenheter om arbetsmiljö på plats på våra medlemmars byggen, säger Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom att föra dialog med andra medlemmars chefer samt de som dagligen utsätts för farorna; hantverkarna och skyddsombuden. Projektorganisationen får i sin tur möjlighet att visa upp och berätta om sitt projekt samt de utmaningar och möjligheter som finns, säger Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan.

Deltagare på besöket i Herrjärva var: Claes Magnusson, VD, Skolfastigheter i Stockholm, Kerstin Gillsbro, VD, Jernhusen, Jörgen Holmqvist, Fastighetsutvecklingschef, Svenska Bostäder, Björn Åsander, Projektdirektör, Locum, Hans-Olov Blom, VD, Ramudden, Anna Martin, projektområdeschef, Akademiska Hus, Jens Bjurenstedt, Processansvarig, Jernhusen, Dag Nordin, Chef, Järven, Nickan Larsson, KMA-samordnare, Ramudden

- På NCC Herrjärva har man arbetat med säkerheten genom hela kedjan. Från en tidig involvering av produktionspersonalen till den dagliga driften ute på byggarbetsplatsen. Här arbetar man med samverkan på riktigt och med alla aktörer säger Ulrika Dolietis

NCC har gjort enkätundersökningar som visade att de som arbetade på projektet trivdes bra och upplevde sig ha en god arbetsmiljö. Även rundvandringen på arbetsplatsen bekräftade detta ”Ett föredömligt och välskött bygge”, ”En arbetsplats som gav en känsla av harmoni” var några av kommentarerna från deltagarna.

Värdar från NCC var: Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building; Charlotte Thelm, divisionschef; David Ohlsson, projektchef; Tomas Holmér, platschef; Feras Almawed, arbetsmiljöledare, Emil Junelind, affärschef.

- Det här visar att man tar säkerhet och arbetsmiljö på allvar - ett konkret bevis på att det är ett område där våra medlemsföretag aldrig konkurrerar med varandra, säger Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan

Håll Nollan driver initiativet i samarbete med sina medlemsföretag. Nästa besök kommer att ske under hösten och publiceras på Håll Nollans webbsida. www.hallnollan.se

Publicerad
Senast uppdaterad